Diabetes Mellitus Type 2

Rijbewijs

Aangepast rijbewijs voor diabetici: zie hiervoor ook Diabetes in het verkeer: het aangepast rijbewijs

Iedereen met de diagnose van diabetes moet zijn rijbewijs laten aanpassen binnen de 4 werkdagen nadat de diagnose werd gesteld.

Op de vervaldatum na, ziet het rijbewijs er hetzelfde uit als voorheen. Op het rijbewijs wordt niet vermeld dat de persoon diabetes heeft. Er moet geen nieuw rijexamen worden afgelegd.

Ook de autoverzekeringsmaatschappij moet op de hoogte worden gebracht (liefst aangetekend schrijven + kopie rijgeschiktheidsattest of kopie aangepast rijbewijs).

Personen met diabetes zonder aangepast rijbewijs beschikken niet over een geldig rijbewijs en dus ook niet over een geldige autoverzekering!

Onderverdeling in 2 groepen:

Groep 1: gewone chauffeurs, prive-rijden

Groep 2: professionele chauffeurs, rijden in opdracht van een werkgever (autocar, vrachtwagen, taxi).

Groep 1:

Voor het bekomen van een rijbewijs in de categorie AM, A1, A2, A, B, B+E en G zijn er voor een goed geregeld persoon met diabetes meestal geen problemen. Het rijgeschiktheidsattest voor groep 1' kan afgeleverd worden door de huisarts of specialist.

Bestaat de behandeling uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie dan kan dit afgeleverd worden door een huisarts of andere arts.

Van zodra de behandeling gebeurt door middel van minstens 3 insuline inspuitingen of door middel van een insulinepomp dan moet het rijgeschiktheidsattest afgeleverd worden door een endocrinoloog. Personen met een verhoogd risico op/of herhaalde ernstige hypoglycemieën dienen zich ook te wenden tot de endocrinoloog.

Jongeren die voor het eerst een rijbewijs aanvragen hebben ook een dergelijk rijgeschiktheidsattest voor groep 1 van de behandelend arts nodig. Nadien kunnen ze deelnemen aan de theoretische en praktische opleiding en aan het examen.

Bijgevoegd evaluatieformulier is een hulpmiddel om te bepalen of de patiënt nog rijgeschikt is.


Groep 2:

Onder welomschreven voorwaarden kunnen personen met diabetes ook een rijbewijs behalen voor vrachtwagen, autocar of taxi. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde complicaties, met de stabiliteit van de diabetes, met de (zelf)kennis over de aandoening en met het stipt opvolgen van de behandeling.

Voor het rijbewijs C, D en ander professioneel vervoer wordt het rijgeschiktheidsattest voor groep 2 afgeleverd door een keurend arts (vb. Medisch Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst) en na advies van een oogarts.

In geval van diabetes heeft men ook een 'rijgeschiktheidsadvies voor groep 2' van een endocrino-diabetoloog nodig indien men behandeld wordt met bloedsuikerverlagende medicatie die een hypoglycemie kan veroorzaken. Indien de behandeling bestaat uit leefstijlaanpassingen en/of bloedsuikerverlagende medicatie die geen hypoglycemie kan veroorzaken kan dit rijgeschiktheidsadvies nu ook afgeleverd worden door een (huis)arts.


RIJBEWIJS DIABETES

Alle normen omtrent rijgeschiktheid bij diabetes kan je terugvinden in deze folder.