Diabetesconventie

WIE

Groep A: DM type 1/niet functionerende pancreas

Groep B: DM type 2 met 3 insuline-injecties per dag of 2x insuline én 1x/dag of week incretine, zwangerschaps-diabetes, na transplant en bij dialyse.

Groep C: DM type 2 met ontregelde diabetes door o.a. cortisonebehandeling, chemotherapie …

DM type 2 met zwangerschapswens of zwangerschapsdiabetes zonder insuline

(max. 6-tal maanden) – te bepalen na overleg met HA.

VOORWAARDEN

 • GMD
 • Vanaf 16jaar
 • Aanvraag bij adviserend geneesheer
 • Min. 1x/jaar contact met endocrinoloog
 • Min. 2x/jaar contact met educator/diëtist in 2de lijn

LOOPTIJD

Blijvend mits jaarlijkse heraanvraag door conventie. Stopt bij overschakeling naar ZT.

 

VOORDEEL HA

 • Huisarts krijgt jaarlijks een verslag en actueel behandelplan.
 • Geen B/F attest meer nodig voor bepaalde geneesmiddelen à ref. ‘DC’ op voorschrift
VOORDELEN PATIËNT
 • Diëtist: gratis
 • Podoloog: remgeld
 • Huisarts: standaard
 • Specialist: standaard
 • Educatie: gratis
 • Materiaal: gratis (uitgez. naalen)

 

Vingerpriktest                  

- Bloedglucosemeter

- Teststrips/lancetten

- Insulinepen (naalden betalend)             

OF

Sensormeting

(+beperkt aantal strips)

- Sensoren

- Afleestoestel

 


EDUCATIE

Geregeld door educatoren binnen het diabetesteam van de conventie. Educatie in 1ste lijn niet mogelijk.

DIËTIEK

Geregeld door diëtisten binnen de 2de lijn

PODOLOGIE

Voorschrift door GMD-houdende huisarts of specialist!

Remgeld:

- 2 onderzoeken van 45 min. per kalenderjaar

- NN voor podoloog: 771153