Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Zorgtrajectcontract

Het contract is een geschreven verbintenis voor 4 jaar.

Het moet getekend worden door 3 personen:

  • patiënt
  • huisarts
  • specialist

De huisarts zal een kopie van het getekende contract opsturen naar uw ziekenfonds.

Op de datum dat het ziekenfonds de kopie ontvangt, begint het zorgtraject te lopen.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds laat u en uw artsen weten wanneer het contract start.

De patiënt is volledig vrij om te bepalen of en wanneer hij/zij een zorgtrajectcontract sluit.

Klik volgende link aan om het zorgtrajectcontract te downloaden: zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie.