Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Voordelen

Het zorgtraject biedt voor de patiënt verschillende voordelen. De belangrijkste zijn:

  • de raadplegingen bij de huisarts en bij de specialist van de ziekte worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds tijdens de duur van het zorgtraject
  • patiënt krijgt alle nodige informatie om zijn/haar ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een persoonlijk zorgplan 
  • naargelang de ziekte krijgt de patiënt toegang tot specifiek materiaal, tot raadplegingen bij een diëtist, een podoloog, diabeteseducator,...
  • de patiënt krijgt de garantie dat zijn/haar huisarts en zijn/haar specialist nauw met elkaar zullen samenwerken bij de aanpak, behandeling en opvolging van uw ziekte, op maat van uw specifieke situatie 
  • bijdragen tot kwaliteitsvolle zorg 

Specifiek in het kader van zorgtrajecten "chronische nierinsufficiëntie" heeft de patiënt recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter op voorschrift van de huisarts. Hij/zij kan de bloeddrukmeter verkrijgen bij de apotheek en op termijn ook bij andere door het RIZIV erkende kanalen zoals thuiszorgwinkel van het ziekenfods of de patiëntenvereniging. Voor het ogenblik zijn er nog geen erkende leveranciers buiten de apotheek.

Lijst van gevalideerde bloeddrukmeters

Lijst van terugbetaalde medicatie.