Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Er zijn 2 soorten: medische voorwaarden en andere voorwaarden.


Medische voorwaarden

Een zorgtraject kan afgesloten worden indien de patiënt chronische nierinsufficiëntie heeft

  • vanaf een ernstig stadium (GFR<45), 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse

    en /of

  • met een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek

Patiënt moet

  • ouder dan 18 jaar zijn
  • niet in dialyse zijn of geen niertransplantatie ondergaan hebben
  • in staat zijn op raadpleging te gaan


Andere voorwaarden

  • het globaal medisch dossier moet beheerd worden door de huisarts
  • ten minste 2 maal per jaar de huisarts raadplegen en ten minste 1 maal per jaar de specialist
  • een zorgtrajectcontract tekenen.