Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Onderstaand een stappenplan, om de opstart van een zorgtraject nierinsufficiëntie te vergemakkelijken. Vanuit het stappenplan kunt u rechtstreeks doorklikken naar de juiste documenten (volg de hyperlinks!). De meeste documenten zijn zowel in PDF- als in WORD-formaat beschikbaar. Contacteer uw zorgtrajectpromotor gerust bij vragen.

1e Consult bij de huisarts

Stap 1:

Nakijken of de patiënt in aanmerking komt?

Inclusiecriteria

  • GFR < 45 ml/min/1,73m2 (MDRD-formule), minimaal 2x bevestigd met tussentijd van min. 3 maanden EN/OF
  • Proteïnurie > 1 g per dag, minimaal 2x bevestigd met tussentijd van min. 3 maanden EN
  • Ouder dan 18 jaar.
  • niet in dialyse zijn en geen transplantatie ondergaan hebben.
  • in staat zijn tot ambulante follow-up.

Andere voorwaarden:
  • GMD.
  • contract dient ondertekend te worden door 3 partijen; kopie wordt opgestuurd naar Adviserend Geneesheer van de betreffende mutualiteit
  • minimum 2x/jaar contact met huisarts, minimum 1x/jaar consult bij specialist/nefroloog.

Stap 2:

Overloop het zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie met de patiënt

Huisarts en patiënt ondertekenen contract. Download het zorgcontract in PDF of Word.

Stap 3:

Opvolgplan opmaken samen met de patiënt.

Opvolgplan CNI

Stap 4:

De huisarts verwijst de patiënt door naar de nefroloog voor de derde handtekening.

Geef verwijsbrief mee met antecedenten, medicatielijst en labo. Verwijsbrief in PDF of Word.

2e Consult bij de huisarts

Stap 1:

De patiënt bezorgt het ondertekende contract na consultatie bij de nefroloog terug aan de huisarts.

Stap 2:

De huisarts stuurt een kopie van het ondertekend contract naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Het origineel contract wordt bewaard in het GMD van de patiënt.

De startdatum van het zorgtraject is de datum van ontvangst en goedkeuring door de adviserend geneesheer De adviserend geneesheer stuurt de goedkeuring naar de drie partijen: huisarts, patiënt, specialist.

Stap 3:

Na goedkeuring van de mutualiteit, maakt de patiënt opnieuw een afspraak bij de huisarts.

3e Consult bij de huisarts

Aanmaken van voorschriften

Voorschrift 1: voorschrift bloeddrukmeter in PDF
Vermeld op het geneesmiddelenvoorschrift: "zorgtraject CNI, bloeddrukmeter" De patiënt kan met dit voorschrift naar een apotheker om een bloeddrukmeter (lijst bloeddrukmeters (PDF)) af te halen.

Voorschrift 2: voorschrift medicatie
Vermeld op het voorschrift: "naam medicatie, zorgtraject CNI"
Dit is van toepassing voor een aantal specifieke geneesmiddelen (PDF) in de 'vergoedingsgroep CNI'. Er is geen afzondelijk aanvraagformulier meer nodig voor de terugbetaling. De vermelding op het voorschrift dat de patiënt in een zorgtraject is opgenomen, volstaat.
Wie liever verder blijft werken met aanvragen en attesten kan dit trouwens ook blijven doen.

Opgelet! De vergoedingsvoorwaarden blijven ongewijzigd!
Het volstaat dus niet dat de patiënt is opgenomen in een zorgtraject. Hij moet ook voldoen aan de vergoedingsvoorwaarden. U kan hiervoor de databank farmaceutische specialiteiten op de website van het RIZIV raadplegen.
Voor patiënten buiten het zorgtraject is er nog steeds een attest nodig voor terugbetaling.

Voorschrift 3: voorschrift diëtist(e) (indien nodig) in PDF 
Vermeld op het voorschrift: "zorgtraject CNI, consultatie diëtist", "stadium 3B", "stadium 4" of "stadium 5".
De patiënt betaalt remgeld voor deze consultaties. Een zorgtraject geeft recht op 2, 3 of 4 consultaties per jaar, afhankelijk van het stadium van de ziekte (zie onderstaande tabel).

Meer informatie over dieetadvies kan je HIER terugvinden.

 

e-GFR ml/min/1,73m²  

consultatie nefroloog  

Consultatie diëtist (30 min)  

Labo    

proteïnurie > 1g/24 u  

 

1x/jaar

 

1x/jaar

stadium 3B

30-44

1x/6m

2/jaar

1x/6m

stadium 4

15-29

1x/3m

3/jaar

1x/3m

stadium 5

<14

1x/6wk

4/jaar

1x/6wk


Frequenter:

- Indien cardiovasculaire risicofactoren niet onder controle zijn.
- Indien belangrijke proteïnurie bij patiënten jonger dan 55 jaar.
- Indien progressieve nierachteruitgang.

Opgelet! Te registreren parameters: bloeddruk, renale diagnose, hemoglobine.